Artiest

Adje

ADJE Hard werken, lef en volharding. Dat is het verhaal van Vossig, het debuutalbum van Adje. Op het album wordt hij bijgestaan door de succesvolle hit-producer Reverse met wie hij twee jaar werkte aan een unieke nieuwe sound. Op Vossig werkt Adje samen met onder meer Beenie man, Hef & Crooks, Akwasi, Jayh, Big2 (The Opposites), Mocro Maniac, Willie Wartaal en Faberyayo (De Jeugd van Tegenwoordig). Het artwork van het...

CONTINUE READING
SKU: adje Categorie:

ADJE

Hard werken, lef en volharding. Dat is het verhaal van Vossig, het debuutalbum van Adje. Op het album wordt hij bijgestaan door de succesvolle hit-producer Reverse met wie hij twee jaar werkte aan een unieke nieuwe sound. Op Vossig werkt Adje samen met onder meer Beenie man, Hef & Crooks, Akwasi, Jayh, Big2 (The Opposites), Mocro Maniac, Willie Wartaal en Faberyayo (De Jeugd van Tegenwoordig). Het artwork van het album is een waar kunstwerk, ontworpen door Mike Frederiqo.

Een debuutalbum dus, maar Adje is geen rookie: mixtapes, clubbangers als ‘FockWachten’, ‘Hele Meneer’ en featurings op tracks van The Partysquad en The Opposites gingen er aan vooraf.

In 2008 bracht hij zijn eerste mixtape uit: Who the Fuck is Ado’nis. Het was meteen een groot succes. In dat zelfde jaar bracht hij zijn mixtape Boyz in de Hood uit samen met zijn halfbroers Hef en Crooks. Met producer Reverse en goede vriend en collega Jayh maakte hij in 2010 de mixtape Slordig en een jaar later bracht hij een trilogie uit “De Ikkeben serie” waarop hij voornamelijk oldskool hiphop instrumentals vulde met de gekste freestyles. In 2012 volgde de EP ‘Dingems’ wederom met Reverse op de beat. Deze diende als voorbode op de plaat Vossig die 25 oktober 2013 het licht zag.

De video ‘Nikszeggings’ afkomstig van het debuutalbum is geregisseerd door Julmar Simons, inderdaad Adje zelf. Hiermee maakt hij dus eveneens zijn debuut als regisseur.

Muziek, spotlights, pleasen en snel money pakken. Toen Adje nog alleen luisterde naar de naam Julmar Simons (1982) leefde hij vooral van deze ingrediënten. Vijf jaar was ie toen hij alle buren naar z’n huiskamer in de Bijlmer lokte om een kaartje te kopen voor het spektakel “Julmar danst Michael Jackson”.

Op z’n rechter onderarm staat nu Alfred Joducus Kwak getatoeëerd. Met Compton petje op (N.W.A, Eazy E, Dr. Dre, Snoop Dogg etc.), Michael Jackson jacket, 2Pac T- shirt en Duck Hunt spelend op de Nintendo. Adje is daarmee te vergelijken. Adje was namelijk die Alfred. Onschuldig en zijn best doen voor iedereen. Maar toen kwamen Eazy-E en de rest in zijn leven. Hiphop en de straat was al snel alles voor Adje. Het enige wat school nog meegaf was z’n eerste artiestennaam. Een leraar noemde hem een keer ‘Adonis’ toen hij weer een meisje aan het afleiden was in de les.

Tijdens de ‘Slordig’ mixtape transformeert Ado’nis naar Adje. Julmar wil niet alleen maar opschep rap en dure spullen. Hij ziet en voelt de negatieve kanten van het straatleven en wil het ook daar over hebben. Adje is volwassen, heeft een scherpe blik en is ‘the guy next door’ die het ook allemaal niet weet. Iedereen… Ook jij kan Adje zijn.

ENGLISH

ADJE

Hard work, courage, and perseverance. That’s the story of Vossig, Adje’s debut album. On the album, he is accompanied by the successful hit producer Reverse, with whom he worked for two years to create a unique new sound. On Vossig, Adje collaborates with artists such as Beenie Man, Hef & Crooks, Akwasi, Jayh, Big2 (The Opposites), Mocro Maniac, Willie Wartaal, and Faberyayo (De Jeugd van Tegenwoordig). The artwork of the album is a true masterpiece, designed by Mike Frederiqo.

So it’s a debut album, but Adje is no rookie: mixtapes, club bangers like ‘FockWachten,’ ‘Hele Meneer,’ and features on tracks by The Partysquad and The Opposites preceded it.

In 2008, he released his first mixtape: Who the Fuck is Ado’nis. It was an immediate success. In the same year, he released his mixtape Boyz in the Hood together with his half-brothers Hef and Crooks. In 2010, he collaborated with producer Reverse and good friend and colleague Jayh to create the mixtape Slordig, and a year later, he released a trilogy called “De Ikkeben serie,” in which he mainly filled old-school hip-hop instrumentals with the craziest freestyles. In 2012, the EP ‘Dingems’ followed, once again with Reverse on the beat. This served as a precursor to the album Vossig, which saw the light on October 25, 2013.

The video ‘Nikszeggings,’ taken from the debut album, was directed by Julmar Simons, indeed Adje himself. This also marks his debut as a director.

Music, spotlights, pleasing, and making quick money. When Adje was still known by the name Julmar Simons (1982), he mainly lived off these ingredients. At the age of five, he attracted all the neighbors to his living room in Bijlmer to buy a ticket for the spectacle “Julmar danst Michael Jackson.”

Now tattooed on his right forearm is Alfred Joducus Kwak. With a Compton cap (N.W.A, Eazy E, Dr. Dre, Snoop Dogg, etc.), a Michael Jackson jacket, a 2Pac T-shirt, and playing Duck Hunt on Nintendo. Adje can be compared to that. Adje was indeed that Alfred. Innocent and doing his best for everyone. But then Eazy-E and the rest came into his life. Hip-hop and the street quickly became everything for Adje. The only thing school gave him was his first stage name. A teacher once called him ‘Adonis’ when he was distracting a girl in class.

During the ‘Slordig’ mixtape, Ado’nis transforms into Adje. Julmar doesn’t want to be just about bragging and expensive stuff. He sees and feels the negative aspects of street life and wants to talk about that too. Adje is mature, has a sharp eye, and is ’the guy next door’ who also doesn’t have all the answers. Everyone… Even you can be Adje.